Betingelser for kjøp

Kunder

Hobbylageret.no / Scrapbookengros AS selger kun til registrerte firma registrert i Brønnøysundregisteret, med høy kunnskap om produktene, og som investerer tid, krefter og midler for å få en naturlig omsetning i forhold til beliggenhet og lokal konkurransesituasjon.

 

Bestilling

Nettbutikken er åpen 24 timer i døgnet hele året. Bestillinger kan også sendes på email til: kontakt@scrapbookengros.no, eller ringes inn på tlf 51 29 38 22 mellom 10.00 og 15.00 alle arbeidsdager, (10-14 på fredager.)

Minste bestillingsantall på produkter, er 3 av hver vare.  Dette gjelder alle småvarer, ikke hele arkpakker eller maskiner. 

 

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva og frakt.  Prisene kan bli endret på grunn av valutaendringer eller økte fraktkostnader.

 

Levering og fraktkostnader

Bestillinger leveres innen 3 dager Ex works Scrapbookengros AS sitt lager i Klepp. Ved eventuell senere levering, informeres kunden. Vi sender med Postens dør-til-dør bedriftspakke, om ikke annet er avtalt.  Fraktkostnader belastes til netto fraktkostnad.  Dersom man ønsker annen forsendelsesmetode, må Scrapbookengros få beskjed om dette samtidig med bestillingen.  Bruk kommentarfeltet ved bestilling.  Dersom dør til dør-pakker skal leveres på postkontoret etter eventuell mislykket utkjøring, må kunden gi beskjed om dette også.  Postens gebyr på kr. 29, tilkommer.  Dersom Scrapbookengros ikke får beskjed om dette, blir varene returnert til oss, og kunden betaler selv ny frakt.  (Ref. Postens vilkår for bedriftspakker:  http://www.bring.no/vilkar/vilkar-pakker/artikler/vilkar-for-bedriftspakker)

 

Risikoovergang

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene leveres fraktfører.

 

Salgspant

Scrapbookengros AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. Panteloven - LOV-1980-02-08-2 (§§ 3-14 flg.)

Varene er selgers eiendom og skal ikke videreselges før de er fullt betalt, jfr. Panteloven - LOV-1980-02-08-2 (§§ 3-15 flg.)

 

Restordre og manko

Ved eventuell manko blir varen restnotert og kunden får beskjed så snart den kommer inn. Restordrer under kr 500 slettes.  Scrapbookengros AS er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tap eller ulemper manko/restordre kan ha medført overfor andre eller tredjepart.  Det tilkommer frakt på alle restordrer. 

 

Mangler og reklamasjoner

Mangler ved solgte varer på leveringstidspunktet (ex works vårt lager) som ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, har Scrapbookengros AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette eller foreta omlevering.

Reklamasjon over feil og mangler, må fremsettes skriftlig (eks. mail) uten ugrunnet opphold innen to virkedager etter varemottak.  Reklamasjon på transportskader må mottaker ta opp med transportøren.  Varer med feil skal normalt i retur til Scrapbookengros dersom ikke annet avtales. 

 

Betaling og morarenter

Betalingsbetingelser er forhåndsbetaling eller kontant pr 10 dager ved innvilget kredit.

Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 80 pr purring.

 

Force Majeur 

Hendelser Scrapbookengros ikke råder over som gjør leveranser urimelig tyngende fritar selskapet for alle leveringsforpliktelser. Slike hendelser innbefatt arbeidskonflikter, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike eller liknende omstendigheter som omhandles i dette punkt. Listen er ikke uttømmende

 

 

Vi tar forbehold om trykkfeil og andre uforutsette feil på nettsiden.