Betingelser for kjøp hos Scrapbookengros AS, Hobbylageret

Partene

Selger er Scrapbookengros AS, Esseveien 3, 4311 Hommersåk.  Epost:  kontakt@hobbylageret.no, telefon: +47 401 00 266.  Orgnr. 988417262.  Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen, heretter betegnet som kjøper.  

Priser/Betaling

Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusiv MVA. 

Selger kan kreve betaling fra det øyeblikk varen sendes fra selger.  Dersom det brukes debetkort eller kredittkort, kan selger reservere kjøpesummen på kortet.  Kortet blir belastet den dagen varen blir sendt ut.  Ved betaling med faktura, blir faktura utstedt ved utsendelse av varen.  Vi bruker Klarna og Vipps som betalingsleverandører for kort- og fakturabetaling.  Det er Klarna eller Vipps som sender ut faktura og trekker beløpet fra kortet, når selger har ferdigbehandlet ordren og sendt varene.  Kjøper under 18 år kan ikke betale med ettersendt faktura.  

Levering

Bestilte varer sendes med Posten, og fraktkostnad hos Hobbylageret.no / Scrapbookengros  er kr. 79,-.  Gratis frakt på ordrer som har en samlet verdi på over 1000,- kr. Noen varer har fraktkostnaden inkludert i prisen.  Dette gjelder blant annet stansemaskiner.  Dersom du ønsker å hente varene selv, så vil fraktkostnaden bli trukket fra ved fakturering. 

For sendinger utenfor Norge, gjelder egne fraktbetingelser.  Vi sender link med fraktprodukt som må betales før pakka sendes.  Dette produkter har nøyaktige fraktkostnader fra oss til mottaker, og beregnes før ordren pakkes.  Dette gjelder også sendinger til Svalbard.  Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å vite fraktkostnader før ordren sendes inn. 

Vi behandler normalt alle ordrer i den rekkefølgen de kommer inn, og normal behandlingstid av ordrer er 1-3 virkedager.  Det må påberegnes noe lengre tid i veldig travle perioder. 

Ordrer sendes med Postens Pakke-i-postkassen som standard leveringsmetode.  Denne tjenesten er uten sporing og forsikring.  Pakken blir alltid forsøkt levert i postkassa, og dersom den er for stor, så blir den sendt videre til hentested.  Ved ønske om sporing på pakken, samt at den blir levert direkte til hentested, så velger man fraktalternativet "Pakke til hentested, med sporing".  Denne tjenesten har en fast pris på kr. 159,- uavhengig av verdi på ordren.  Scrapbookengros AS har ikke noe ansvar for sendingene etter at de er levert til Posten/Bring. 

Angrerett/Reklamasjon

Hvis du ikke er fornøyd har du ubetinget angrerett innen 14 dager (ifølge kjøpsloven).  Dersom den 14. dagen faller på en helge- eller helligdag, gjelder angreretten til første arbeidsdag etter 14. dag.  Dersom du ønsker å angre på kjøpet, må du ta kontakt skriftlig, og du bærer selv bevisbyrden for at du har tatt kontakt innen fristen, og at angreretten da er gyldig. Det er du selv som skal betale returkostnadene ved benyttelse av angreretten.  Bruk epostadresse kontakt@hobbylageret.no dersom du ønsker å benytte angreretten.  Varene returneres til Scrapbookengros, Esseveien 3, 4311 Hommersåk, beløpet krediteres etter at vi har mottatt varene. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.  Dersom det er en feil på varen, må vi ha beskjed om det snarest mulig etter at du har mottatt varene.  Ta vare på all emballasje, og send oss bilder av problemet sammen med fakturanummer og dato for mottak av varen.  Bruk epostadressen kontakt@hobbylageret.no

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Kurs og annet kunnskapsinnhold 

Billetter/kursavgifter refunderes ikke, med mindre treffet/kurset blir avlyst av arrangøren.  Kurspakker som er laget til et spesielt kurs, og som har en pakkepris og produkter tilpasset kurset, kan ikke byttes/returneres.  Digitale kurs gir personen som har kjøpt billetten i sitt navn tilgang til kurset.  Dersom billetten skal gjelde tilgang til en annen person, så må dette skrives i meldingsfeltet når man bestiller billetten.  Det er ikke lov å vise frem digitale kurs til andre enn de som har betalt billett, det er heller ikke lov å fotografere/filme kurset for så å bruke/publisere det senere, det er heller ikke lov å gjøre opptak av kurset til eget bruk.  Brudd på disse reglene kan føre til konsekvenser, som blant annet, men ikke utelukkende, kan være utestengelse fra alle Hobbylagerets digitale arrangementer.  Deltakerne kan ikke ta innhold fra kurs og gjøre dem om til egne kurs, det er heller ikke tillatt for andre butikker å følge våre kurs, for så å bruke samme metoder i undervisning i egen butikk, hverken digitale eller fysiske kurs. 

 

Uavhentet pakke

Dersom du bestiller varer, og ikke henter pakken og ellers forholder deg helt passiv, vil vi ikke ha mulighet for å vite hvorfor pakken ikke er hentet.  Du oppfyller da ikke kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettsloven paragraf 11 og 13, og mister derfor retten til å gå fra avtalen.  Du vil derfor bli belastet med et gebyr på kr. 200,- i tillegg til frakt- og returkostnader i forbindelse med forsendelsen.  Dette er for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

Personvern

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og prisendringer.

Force Majeur

Hendelser Scrapbookengros ikke råder over som gjør leveranser urimelig tyngende fritar selskapet for alle leveringsforpliktelser. Slike hendelser innbefatter arbeidskonflikter, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike eller liknende omstendigheter som omhandles i dette punkt. Listen er ikke uttømmende

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×